افغانستان

اخبار افغانستان

  • گوساله پرستان

    چه کسی قوم بنی اسرائیل را گوساله پرست کرد؟!

    ماجرای عجیب و جالب تاریخی مربوط به قومی که توحید پرست بودند و بعداً به گوساله پرستی روی آوردند… یکی از مورخین و تاریخ نگاران بزرگ بشریت، پروردگار عالم و کتاب مقدس قرآن کریم است که با بیان…

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار