افغانستان

اخبار افغانستان

 • آگاه شدن کارمندان وزارت ترانسپورت نسبت به اضرار موادمخدر!

    کمپاین آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر و پیامدهای ناگوار آن توسط وزارت مبارزه علیه مواد مخدر برگزار شد. جاوید احمد قایم معین پالیسی و هماهنگی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر ضمن سپاسگذاری از هماهنگی و زمینه سازی بخاطر…

 • برگزاری افتتاحیه کمپاین آگاهی دهی محو خشونت علیه زنان و اطفال

    محفلی که به همین مناسبت به اشتراک وزیر امورداخله وشماری از جنرالان در وزارت امورداخله تدویر گردیده بود ستر پاسوال تاج محمد جاهد وزیرامورداخله پیرامون اهمیت موضوع صحبت نموده افزود، خشونت علیه زنان در هیچ قانونی توجیح نشده است…

 • آغاز کمپاین ماه سبز در هرات

  صد ها هزار نهال در مرکز شهر هرات و مناطق اطراف آن غرس می شود. مسئولان محلی می گویند این روند در جریان یک کمپاین یک ماهه از سوی مردم و شماری از نهادهای دولتی و سکتور خصوصی انجام می شود. شهر هرات، به یکی از شهر های سرسبز و…

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
  آخرین اخبار