افغانستان

اخبار افغانستان

  • هیات چکرزنان و پلوخوران دولتی

    رییس جمهور حکومت وحدت ملی معادله ای را به نتیجه رساند که تاکنون مجهول باقی مانده بود. وی اثبات کرد که برای عزل هر 30 نفر از کارمندان ارشد تا ادارات جزء به 50 نفر سیاهی لشکر برای پلو خوری و چکر زنی نیاز است تا همراهش باشند. رییس…

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار