افغانستان

اخبار افغانستان

  • چالش های انتخاباتی و جامعه پذیری سیاسی

      جامعه‌پذیری‌ سیاسی‌ فرایند مستمر یادگیری‌ است‌ که‌ به‌ موجب‌ آن،‌ افراد ضمن‌ آشنا شدن‌ با نظام‌ سیاسی‌ از طریق‌ کسب‌ اطلاعات‌ و تجربیات‌ به‌ وظایف‌، حقوق‌ و نقش‌های‌ خویش‌، خصوصا وظایف‌ سیاسی‌، در جامعة که زندگی می کنند پی‌ می‌برند، در این‌ فرایند ارزشها، ایستارها، نهادها، اعتقادات‌ و آداب‌…

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار