افغانستان

اخبار افغانستان

  • پروسۀ کابل

    سخنرانی اشرف غنی در کنفرانس پروسۀ کابل

    رئیس‌ جمهورغنی درکنفرانس پروسۀ کابل شرکت کرد و به سخنرانی پرداخت. رئیس جمهوراشرف غنی، درنخستین کنفرانس تحت نام “پروسۀ کابل” پیرامون صلح و همکاری که با حضور نمایندگان بلند پایۀ ۲۷ کشور و سازمان‌های بین‌المللی در کابل برگزار…

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار