افغانستان

اخبار افغانستان

  • پاکستان و عربستان عامل تفرقه شیعه و سنی در افغانستان

    هزار سال مردم افغانستان، شیعه و سنی بدون مشکل در کنار هم زندگی می کردند اما طالبان از پاکستان و عربستان آمدند و این میانه را به هم زدند و نفاق انداختند. این طالب هم مخالف شیعه، سنی، هندو است و هم مخالف تمامیت ارضی کشور و مخالف امنیت…

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار