افغانستان

اخبار افغانستان

  • وزارت صحت عامه افغانستان

    امضای تفاهمنامه وزارت صحت عامه با جوسلین ماسون

    روز گذشته صندوق وجهی جهانی بیشتر از 52 ملیون دالر را به سکتور صحت مساعدت نمود. معین پالیسی و پلان وزارت صحت عامه تفاهم‌نامه مساعدت 52 اعشاریه 5 ملیون دالر امریکایی را که از سوی صندوق…

  • وزارت صحت عامه هشدار داد/ افزایش میزان آلوده گی هوا در کابل

    آلودگی هوا سالانه جان بیش از ۳هزار تن را در افغانستان میگیرد، کم از کم تاکنون ۷۰۰هزار تن به بیماریهای تنفسی گوناگون در پایتخت دچار شدهاند.   وزارت صحت عامه هشدار میدهد که اگر به معضل آلودهگی هوا در پایتخت توجه نشود، تن درستی هزاران پایتخت نشین با خطر روبرو…

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار