افغانستان

اخبار افغانستان

  • ورکشاپ توزیع سیستم عوامل تولید زراعتی راه اندازی شد

    ورکشاپ دسترسی بهتر و استفاده مناسب از عوامل تولید زراعتی برگزار گردید. وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری روز گذشته ورکشاپ توزیع سیستم عوامل تولید زراعتی را به منظور دسترسی بهتر و استفاده مناسب از عوامل تولید زراعتی در…

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار