افغانستان

اخبار افغانستان

  • اوباما:حامي اصلي ازدواج همجنس گرايان

    دولت باراک اوباما، سرگرم بررسي اين است که از ديوان عالي اين کشور بخواهد مساله ممنوعيت ازدواج همجنس بازان را ايالت کاليفرنيا مورد تجديد نظر قرار بدهد! گفته مي شود حاميان حقوق همجنس بازان در آمريکا از دولت اوباما انتظارات زيادي در اين خصوص دارند اما اگر اين…

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار