افغانستان

اخبار افغانستان

 • تذکره الکترونیک

  زمان توزیع تذکره های الکترونیک اعلام شد!

  همایون محتاط، رییس ادارۀ ثبت و أحوال نفوس افغانستان، زمان توزیع تذکره های الکترونیکی را اعلام کرد! توزیع تذکره های الکترونیکی در أفغانستان، به زودی آغاز خواهد یافت. همایون محتاط، رییس ادارۀ ثبت و أحوال نفوس افغانستان گفت…

 • تذکره‌

  آغاز توزیع تذکره‌های الکترونیکی تا یک ماه دیگر

  همایون محتاط رییس ادارۀ ثبت احوال نفوس کشور می‌گوید که تا یک ماه دیگر روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی به گونۀ رسمی آغاز خواهد شد، اما تاکید کرد که نام‌های آن عده از اقوامی که در قانون اساسی افغانستان درج نشده…

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
  آخرین اخبار