افغانستان

اخبار افغانستان

  • نقش نخبگان در مدیریت بحران انتخاباتی

      افغانستان این روزها آبستن تحولات غیر منتظره درعین حال بزرگ است؛ تحولاتی که همسنخ با هیچ یک از مرزها و سرزمین های دیگر نیست. تو گویی از همان آوان شکل گیری چنین کشوری، همواره جامعه افغانی مدلولات و نشانه های خاص خود را در بطن چنین حوادثی پرورانده است…

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار