افغانستان

اخبار افغانستان

  • روزهای دشوار نامزد وزرا و شورای ملی

    چرا دانشمندان نویسندگان، خبرگان به خود زحمت نمی دهند تا راهنمای اجتماع خود باشند و روشنی در مورد اندازند و کوشش شود تا معضل درست حل شود. مشکل حاد کنونی، داشتن دو تابعت و یا سند بود و باش دایمی در دو کشور است.   چه چیز سبب می شود تا…

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار