افغانستان

اخبار افغانستان

  • ميراث‌هاي فرهنگي در گرداب بحران!

     در يك تعريف كلي ميراث فرهنگي به كليهٔ آثار باقي‌مانده از گذشتگان گفته مي‌شود كه داراي ارزش فرهنگي باشد. اين آثار مي‌تواند دربرگيرندهٔ آثار ملموس مانند بناهاي باستاني يا آثار ناملموس مانند آداب و رسوم يك منطقه باشد كه امروزه در حفظ آن براي آيندگان كوشش بخرج داده…

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار