افغانستان

اخبار افغانستان

  • ملاقات رئیس ولسی جرگه با هیات رهبری وزارت امور زنان

      الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان ، سپوژمی وردک معین پالیسی و مسلکی ، نبیله مصلح معین مالی و اداری و عزیزه عدالتخواه رئیس امور حقوقی با الحاج عبدالروف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه مبنی بر دادخواهی قانون منع خشونت…

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار