افغانستان

اخبار افغانستان

  • معیار تعین مقرری ها در حکومت بر اساس لیاقت افراد نیست

    مقرری ها در ادارات حکومتی بیشتر به اساس روابط قومی، سمتی و گروهی صورت می گیرد.   با آنکه رهبران حکومت وحدت ملی تعهد نموده اند که مقرری در پست های حکومتی به اساس توانایی، مسلک و تجربه صورت خواهد گرفت، اما هیئت اداری مشرانو جرگه می گوید که حکومت…

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار