افغانستان

اخبار افغانستان

  • حکومت به معلولین کشور توجهی نمی کند!

      سازمان اجتماعی معلولین افغان از بی توجهی حکومت نسبت به معلولین نگران است.   قاضی احمد راشد مبارز رئیس این سازمان می گوید که دولت وعده سپرده بود تا برای معلولین سه درصد نقش در حکومت میدهد و در کنار…

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار