افغانستان

اخبار افغانستان

  • وسایل وتجهیزات قوای مسلح در بخش هوایی تجدید میگردد

    به سلسله تلاش ها برای بهتر تجهیز شدن نیروهای اردوی ملی افغانستان، مقامات وزارت دفاع میگویند تا شش ماه آینده بیشتر وسایل وتجهیزات قوای مسلح در بخش هوایی تجدید میگردد. معصوم ستانکزی سرپرست وزارت دفاع افغانستان روز گذشته در مراسم فراغت حدود یکهزار و چهار صد تن از مرکز…

  • سرپرستی معصوم ستانکزی در وزارت دفاع ادامه خواهد داشت

    برخی از منابع حکومتی می گویند که سرپرست وزارت دفاع برای مدت نامعلوم به کارش ادامه خواهد داد.   یک منبع معتبر حکومتی که نخواست از وی نام گرفته شود روز گذشته گفت که تا کنون روی گزینش کاندید وزیر دفاع میان رهبران حکومت وحدت ملی توافق صورت نگرفته و…

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار