افغانستان

اخبار افغانستان

  • مشوانی تا ده روز اجازه حضور در نشست های ولسی جرگه را ندارد!

    ولسی جرگه افغانستان با اکثریت آرا تائید کردند که تا ده روز به غلام سخی مشوانی یک عضو این جرگه اجازه حضور در نشست های ولسی جرگه داده نشود. غلام سخی مشوانی یک عضو ولسی جرگه چهارشنبه گذشته در جلسه استجوابیه وزیران مالیه و انکشاف دهات پس از یک…

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار