افغانستان

اخبار افغانستان

  • آغوش باز حکومت به روی مخالفین مسلح!

    حکومت مخالفین مسلح دولت را مشروط به حفظ و حرمت گذاشتن به دستآورد های مبارزات ملت خواهند پذیرفت. در حالیکه شماری از افغانها به شدت نگران قربانی شدن دستآورد های مبارزات شان در مذاکرات صلح با مخالفین مسلح اند، مقامات حکومت اطمینان می دهند که به این دستآورد ها…

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار