افغانستان

اخبار افغانستان

  • در حاشیه رویارویی تازه مجلس و حکومت…

    همگرایی میان قوای سه گانه یکی از لوازم اصلی ایجاد نظامی متمرکز، مقتدر و با ثبات است و این مهم فراهم نمی شود مگر از طریق ایجاد اعتماد میان سه قوه و تصمیم گیری مبتنی بر منافع ملی…

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار