افغانستان

اخبار افغانستان

  • مردم نمی فهمند یا متفکر دوم

    ربانی کشته شد، صلاح الدین، ربانی شد، جنرال داوود کشته شد، برادر اش داوود و امر امنیت شد، مطلب بیگ کشته شد، پسر جوانک اش معاون ارگان های محل شد، مارشال فوت کرد، پسر اش یکی از وظایف مارشال را گرفت، اقای خلیلی معاون شد، پسرش معاون سفیر…

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار