افغانستان

اخبار افغانستان

  • متحدان دیرینه امریکا تامین کننده منابع مالی گروه های تروریستی

    مدت هاست که بسیاری بر این اعتقادند که کشورهای عرب خلیج فارس نظیر عربستان سعودی که از متحدان دیرینه امریکا نیز هستند، تامین مالی گروه های تروریستی – امروز داعش و پیش از آنها القاعده – را بر عهده دارند.   جنگ ها پر هزینه هستند. استخدام و استمرار حضور…

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار