افغانستان

اخبار افغانستان

  • جلسۀ هماهنگی

    برگزاری جلسۀ هماهنگی امور ریاست تهیه و تدارکات وزارت مالیه

    جلسۀ هماهنگی امور ریاست تهیه و تدارکات وزارت مالیه روز گذشته به ریاست محمد قاهر حیدری، سرپرست معینیت اداری وزارت مالیه  بمنظور ایجاد هماهنگی بین نهاد های بودجوی وزارت مالیه دایر گردید. معین اداری وزارت مالیه نخست سال جدید…

  • برگزاری جلسه هیئت رهبری وزارت مالیه

        جلسه هیئت رهبری وزارت مالیه به رهبری اکلیل حکیمی، وزیر مالیه روز گذشته  در مقر این وزارت دایر گردید.   در این جلسه ادارات مختلف این وزارت گزارشات شانرا در مورد مصرف بودجه این وزارت ارائه نمودند.   وزیر مالیه به…

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار