افغانستان

اخبار افغانستان

  • فساد اداري بدنبال فرار از گرداب افغانستان!

    در كشوري كه فقر حرف اول را مي زند، پول هاي كلان با بهره هاي درازمدت تورم و فساد را تشديد مي كند، رشوه، اختلاس و تبعيض هاي اقتصادي كلان همچنان تداوم دارد و ساليان متمادي در صدر جدول فساد اداري جهان قرار داريم نمي توان انتظار…

  • رتبه اول فساد اداري بعداز 12سال تلاش اداري

    از فساد در نظام اداري به عنوان يك بيماري شديد نام برده مي شود، فساد نقض قوانين رسمي كشور براي تامين منافع و سود شخصي مي باشد. فساد مانند يك بيماري مسري از يك سازمان و…

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار