افغانستان

اخبار افغانستان

  • اوباما = عامل اصلی افزایش فروش سلاح در آمریکا

    روزنامه انگلیسی ˈاسکاتس منˈ در نوشتاری به تاثیر ریاست جمهوری اوباما بر بازار اسلحه در آمریکا پرداخته و نوشته است: گرچه انجمن ملی مالکان اسلحه، رییس جمهوری کنونی را بسیار ضداسلحه معرفی کرده بود، اما این صنعت از سیاست های اوباما سود زیادی برده است. روزنامه…

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار