افغانستان

اخبار افغانستان

  • کورس فرار از افغانستان به شکل آبروریزی ملی

    نهادهای مدنی که می بایست صدای رسای مردم ملکی و ناظران عینی بر دولتمردان باشند نه تنها کاری از پیش نبرده اند که همواره از امتیاز و شهرت و محبوبیت برای مطالبات شخصی خود سود جسته اند و اینک نیز پیشاپیش دیگران بار سفر بسته اند.   هیات اعزامی از…

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار