افغانستان

اخبار افغانستان

  • غیرنظامیان قربانی تاکتیک های فرسوده

    تا زمانی که نظامیان ملی در راستای تغییر سیستماتیک وزارت داخله و وزارت دفاع تغییری اساسی در ساختار و کردار نظامی خود پدید نیاورند تلفات غیرنظامیان و مردم ملکی همچنان قابل توجه خواهد بود.   جنگ داخلی و به تبع آن ناامنی در افغانستان سالها است که از…

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار