افغانستان

اخبار افغانستان

 • لورا تامسون

  افزایش میزان کمک ها برای عودت کنندگان بدون اسناد مهاجرت

  بگفته معاون عمومی سازمان بین المللی مهاجرت، میزان کمک ها برای عودت کنندگان بدون اسناد مهاجرت افزایش پیدا کرده است. خانم لورا تامسون معاون عمومی ای او ام گفت  در گذشته در نکته صفر طورخم ولایت ننگرهار تنها برای…

 • نمایندگان اقوام کوچی

  بررسی مشکلات عودت کنندگان از پاکستان

  روزگذشته نمایندگان برخی اقوام کوچی که از پاکستان به کشور برگشته اند، با وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان دیدار کردند.   این نمایندگان که برخی هایشان کارت های مهاجرت پاکستان را نیز باخود داشتند، خواهان کمک های بشری…

 • عودت کننده

  افزایش تعدادعودت کنندگان افغان از پاکستان

  بگفته سیدحسین عالمی بلخی، تعداد عودت کنندگان در این روزها نسبت به یک سال پیش اش افزایش یافته است.   وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان بعد از ظهر دوشنبه 18 ثور در این ملاقات گفت که اداره کمیشنری عالی سازمان…

 • توزیع موادغذایی بین عودت کنندگان از پاکستان

  بیش از یک هزار خانواده عودت کننده وبی جاشده در ولایت کنر مورد مساعدت قرارگرفتند. مسوول ریاست امور مهاجرین ولایت کنر گفت برای یکهزار و 100 فامیل عودت کننده از پاکستان مساعدت غذائی ،شامل آرد ،روغن ،دال ،کاکو ونمک…

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
  آخرین اخبار