افغانستان

اخبار افغانستان

 • عودت کننده بیجاد شده افغانستان

  تفاهمنامه ای برای اشتغال زایی عودت کنندگان

  به کزارش افغان تلکس تفاهمنامه ای به منظور اشتغال زایی به عودت کنندگان توسط وزارت امور مهاجرین و وزارت کار امور اجتماعی به امضا رسید. بر اساس تفاهمنامه ای که میان وزارت امور مهاجرین، وزارت…

 • بیجاشده افغان

  کمک به خانواده های بیجاشده لغمان

  به گزارش افغان تلکس، به 939 خانواده عودت کننده و بیجاشده ولایت لغمان بسته های کمکی توزیع شد. ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت لغمان با همکاری ادارات کمک کننده بین المللی به 939 خانواده عودت کننده و…

 • کمک مالی به عودت کنندگان ننگرهار انجام شد

    براساس گزارشات رسیده، بیش از 600 خانواده عودت کننده درولایت ننگرهار کمک دریافت کردند. ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت ننگرهار با همکاری ادارات WFP و SCI به 610 خانواده عودت کننده پول نقد مساعدت نموده است.   در توزیع…

 • عودت کننده

  افزایش آمارعودت کنندگان فاقد مدرک از پاکستان

  به گزارش یک سازمان حقوق بشر، تعدادزیادی ازمهاجران افغان که سند اقامت ندارند، از پاکستان به کشور‌ عودت نموده اند. سازمان موسوم به شورای مهاجرین ناروی دیروز گفت که در دو هفته اول ماه اپریل روزانه حدود یک هزار…

 • ورکشاپ دو روزه جهت تهیه پلان پاسخدهی برای عودت کننده ها وبی جاشدگان در ننگرهار دایرشد.

  بمنظور نظرخواهی جهت تهیه پلان پاسخ دهی برای عودت کنندها و بی جاشدگان در سطح ولایت ننگرهار ،ورکشاپ دو روزه، در شهر جلال آباد دایر شد. این ورکشاپ به اشتراک معاون والی ننگرهار ،رئیس عمومی رسیدگی به وضعیت بی جاشدگان…

 • عودت کننده

  مساعدت با70 فامیل عودت کننده به ولایت لغمان

  به اساس معلومات محمد کاظم حق پال رئیس امور مهاجرین ولایت لغمان ،این مساعدت شامل 100 دالر برای هر فامیل بود که از سوی دفتر CWS تهیه شده بود.   منبع علاوه نمود که این فامیل ها در جریان سالروان…

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
  آخرین اخبار