افغانستان

اخبار افغانستان

  • معاون اجرایی عزیزی بانک

    ارائه معلومات دربارۀ سهولت‌های عزیزی بانک

    معاون اجرایی عزیزی بانک با وزیرمبارزه علیه موادمخدر دیدار و گفتگو کرد. پوهنوال سلامت عظیمی وزیرمبارزه علیه مواد مخدر گفت: عزیزی بانک در تمام بخش های ارایه خدمات بانکی پیشتاز است، معاشات کارمندان و بیشترین اجراآت ما…

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار