افغانستان

اخبار افغانستان

 • ابراهیمی

  انتقاد رییس ولسی جرگه از عملکرد حکومت وحدت ملی

  رییس ولسی جرگه امروز دوشنبه ضمن انتقاد از عملکرد دولت، از حمله به نماینده گان ولسی جرگه  ابراز نگرانی نمود. عبدالروف ابراهیمی امروز در مراسم آغاز دور جدید کاری شورای ملی با حضور رییس جمهور و سایر مقامات عالی رتبه…

 • افغانستان سال هاست که گرفتار یک توطئه بین المللی بوده است

  در روز اول نشست ولسی جرگه پس از رخصتی های تابستانی، رییس این جرگه انتقاد کرد که کشور های متحد افغانستان بدبختی افغانها را تماشا کرده و اقدام عملی در این خصوص نکرده اند.   عبدالروف ابراهیمی روز گذشته گفت که مشکلات و ناامنی های موجود در کشور ناشی از…

 • درخواست رییس مجلس از معلمین که دست به اعتصاب کاری زده اند

  من به نماینده گی از ولسی جرگه شورای ملی افغانستان بخاطر ماه مبارک رمضان شریف خواهش می کنم که به دوام تحصن شان نکته پایان بگذارند بیشتر از این خود را اذیت نکنند ولسی جرگه در کنار شان است.   در حالیکه از اعتصاب معلمین برخی از مکاتب کشور یک…

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
  آخرین اخبار