افغانستان

اخبار افغانستان

 • ارزیابی چندسالۀ پیشرفت های زنان، قبل از نشست بروکسل!

    بگفته شبکه زنان افغان، قراراست پیشرفت‌ها و دستآوردهای زنان افغان در چند سال گذشته یک روز قبل از برگزاری نشست بروکسل، ارزیابی شود.   حسینه صافی رئیس این شبکه گفت:   “برنامه یی زیر نام جندر سایدیزن روی دست داریم و در…

 • تاکید شبکه زنان بر نقش پررنگ بانوان در پروسه صلح

  شبکه زنان افغان می‌گوید از نقش سمبولیک بودن حضور زنان در پروسه صلح باید جلوگیری شود.   سمیرا حمیدی یک عضو این شبکه روز گذشته در نشستی خبری در کابل گفت در مورد چگونگی پیشبرد گفتگوهای صلح باید از زنان نظر خواهی شود.   خانم حمیدی همچنان گفت نبود حضور زنان در…

 • شبکه زنان افغان: مشارکت سیاسی زنان به طور گسترده محدود شده است

  شبکه زنان افغان با نشر گزارشی گفته است که مشارکت سیاسی زنان در این کشور به طور گسترده محدود شده است. حسینه صافی رئیس این شبکه دیروز با نشر گزارشی زیر نام “نظارت از امنیت زنان در دوره انتقال امنیت” در کابل گفت که این نظر سنجی نشان میدهد…

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
  آخرین اخبار