افغانستان

اخبار افغانستان

  • سه میراث مهم شاه امان الله خان…

        “شاه امان الله در کنار دیگر دستآوردها، برای ما سه میراث مهم را بجا ماندند که تا کنون مردم برای دست یافتن به آن مبارزه می‌کنند، نخست مدرنیزم یعنی تحصیلات، آبادی و آموزش و مبارزه با مذهب…

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار