افغانستان

اخبار افغانستان

  • شانزده وزیر سوگند وفاداری یاد کرد

    شانزده وزیر کابینۀ حکومت وحدت ملی افغانستان به شمول چهار زن حلف وفاداری را در برابر رئیس جمهور افغانستان به جا آورد. مراسم تحلیف در ارگ ریاست جمهوری درحالی به جا آورده شد که رئیس اجراییه افغانستان نیز در آن حضور داشت.   محمد اشرف غنی رئیس جمهور بعد از…

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار