افغانستان

اخبار افغانستان

  • شکایت سیما جوینده از حکومت

    خانم جوینده از حکومت شکایت کرده می گوید، مقامات بدون ارزیابی از کار وی، در برکناری اش اقدام کردند. سیما جوینده والی سابق غور می گوید، او بر اساس یک دسیسۀ از سوی متخلفین، غاصبان زمین و تنظیم کننده گان جرایم سازمان یافته، برکنار شده است.   خانم جویند می افزاید…

  • معرفی شش عضو کمیته تدارکات ولایت غور به څارنوالی

    سیما جوینده والی غور دیروز در یک نشست خبری به رسانه ها گفت، به دلیل حیف و میل شدن پول چندین پروژه، محمد امین توخی رئیس کمیته تدارکات، محمد یوسف مسلک فهم مستوفی غور و دیگر اعضای این کمیته را به څارنوالی معرفی کرده است.   والی غور گفت، این افراد…

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار