افغانستان

اخبار افغانستان

 • اسناد فراغت

  مرکزتربیوی پولیس 121 سندِ فراغت صادرکرد

  تعداد 121 تن از افسران، ساتنمنان و سربازان از کورس های هشت هفته ی مسلکی محابس اسناد فراغت بدست آوردند.   محفلی که به همین مناسبت در مرکز تربیوی ریاست عمومی محابس تدویر یافته بود،نخست لوی پاسوال عبدالعلیم کوهستانی رئیس…

 • سند فراغت

  سند فراغت 793 تن لمړی ساتنمنان صادر شد

  براساس گزارشات رسیده تعداد 793 تن لمړی ساتنمنان از کورس ارتقای ظرفیت سند فراغت شان را بدست آوردند. محفل که به همین مناسبت در قوماندانی مرکز تربیوی پولیس ملی کابل تدویر گردیده بود پاسوال الهام الدین وردگ قوماندان عمومی…

 • 93 سرباز پولیس ملی سند فراغت خود را گرفتند

    برای 93 تن از سربازان قطعه امنیتی قرارگاه وزارت امور داخله سند فراغت توزیع شد.   93 تن از سربازان قطعه امنیتی قرارگاه وزارت امور داخله پس از سپری نمودن کورس هشت هفته ی اسناد فراغت خویش را بدست آوردند.   مراسم…

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
  آخرین اخبار