افغانستان

اخبار افغانستان

  • بیجا شده

    مساعدت به بیجاشدگان در کندز و سمنگان

    تعداد 531 خانواده بیجاشده در ولایات کندز و سمنگان سروی و شناسایی شدند. ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت کندز به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) اداره مهاجرت ناروی (NRC) موسسه حمایه اطفال (Save the children) و…

  • آغاز سروی صد ها خانواده بی جاشده در ولایات میدان وردک و فراه

      آمریت های امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایات میدان وردک و فراه سروی 340 خانواده بی جاشده را روز گذشته آغاز نمودند.   به اساس معلومات محمد شفیق  آمر امور مهاجرین ولایت میدان وردک ، طی یک هفته 101…

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار