افغانستان

اخبار افغانستان

 • عدم دسترسی زندانیان به خدمات صحی مناسب در محابس افغانستان

  یونما دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد می‌گوید تمام زندانیان در محابس افغانستان معاینات صحی منظم دریافت نمی‌کنند و یا دسترسی به خدمات روان درمانی و ترک اعتیاد به مواد مخدر ندارند. این اداره یک گزارش مفصل را روز…

 • چرا زندانیان که زمان حبس شان پایان یافته رها نشده اند؟

  شماری از زندانیان، شکایت دارند که زمان حبس شان پایان یافته، اما هنوز نیز در بند به سر می‌برند!   زندانی بودن شماری از محبوسین پس از پایان زمان حبس و عملی نشدن فرمان های رئیس جمهور در زمینه تخفیف حبس ده‌ها تن از زندانیان، سازمان حقوق بشر افغانستان را…

 • زندانیان در پی گریز از جهنم دولت وحدت ملی

  در مملکتی که فریاد برآوردن و اعتراض های غیر مسالمت آمیز و خشونت های فیزیکی و لفظی مساوی با رسیدن به مطالبات و خواست ها در اسرع وقت و به نحو احسن می باشد؛ سکوت، سکون، آرامش و تمامی راه های مسالمت آمیز یعنی استمرار مورد ظلم…

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
  آخرین اخبار