افغانستان

اخبار افغانستان

  • نشست “ریکا” بدون اشتراک وزیر خارجه کشور!

    سرفصل موضوعات مهم و اهم موضوعات مورد طرح و بحث در ششمین نشست “ریکا” بدون اشتراک وزیر خارجه کشور میزبان و کشور محوری مورد گفتگو، جای بسی تامل دارد چرا که درباره ی همه نهادهای اشتراک کننده بین المللی، سلسله مراتب تشریفاتی بر روند نتیجه بخش بودن نشست ها…

  • افتتاح ششمین کنفرانس همکاری های اقتصادی منطقوی در کابل

    در ششمین کنفرانس همکاری های اقتصادی منطقوی برای افغانستان یا ریکا، به میزبانی افغانستان بیشتر بحث ها روی تولید و انتقال انرژی، ترانزیت، تجارت و سرمایه گذاری انجام خواهد شد.   حکمت خلیل کرزی معیین سیاسی وزارت خارجه، که در این نشست به نماینده گی از حکومت افغانستان صحبت میکرد…

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار