افغانستان

اخبار افغانستان

  • فعاليت هاي تبليغاتي نامزدها در آستانه انتخابات رياست جمهوري افغانستان

    مطيع ا… اباسين، مدير مسول روزنامه محور افغانستان و خبرنگار و كارشناس اين كشور باتوجه به نزديكي زمان انتخابات رياست جمهوري افغانستان، فعاليت نامزده ها را اينگونه ارزيابي مي كند كه، اين بار فضاي انتخابات با دفعات قبل اندكي فرق مي كند. در انتخابات گذشته هيجان مردم…

  • وضعيت تبليغات انتخابات رياست جمهوري افغانستان

    بخت محمد بختيار، كارشناس امور سياسي بين الملل و افغانستان در رابطه با نحوه تبليغات انتخاباتي نامزدهاي رياست جمهوري و برقراري ارتباط با مردم و رساندن برنامه هاي خود گفت: مرحله انتخابات در افغانستان با توجه به وضعيت اينكشور مشكلات خاص خود را دارد، لذا…

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار