افغانستان

اخبار افغانستان

 • دولت ما دولتی دروغگو است!

  امید دولت را دولتی دروغگو خوانده و افزود: متاسفانه بعد از قبول اشرف غنی برای صحبت در مورد خواسته های مردم، دسیسه ای از جانب حکومت جور شد و نمایندگانی داخل ارگ شدند که از جانب مردم نبودند. آنها از جانب ارگ بودند و بسیار چاپلوسانه صحبت می کردند….

 • مردم افغانستان به تنگ آمده اند

  امید در خصوص اوضاع کنونی مردم ابراز داشت: مردم در افغانستان طوری به تنگ آمده اند که خانه های خود را می فروشند. در تاریخ افغانستان، هیچ مقطعی از تاریخ پیدا نمی شود که مردم خانه های خود را بفروشند. وضعیت بد اقتصادی مردم را مجبور ساخته است که…

 • اقوام در تقابل با هم/ حکومت به بی اعتمادی ها دامن زده است

  از دست دادیم، چرا در افغانستان رهبران ما دچار بی برنامه گی و عدم یکپارچگی هستند. امروز بیشتر اقوام افغانستان در تقابل با هم قرار گرفته اند، حکومت به بی اعتمادی ها دامن زده است و برای آمدن تروریست ها زمینه سازی های بیشتری کرده است. مردم ناامید شده…

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
  آخرین اخبار