افغانستان

اخبار افغانستان

  • دهاقین پروان تحت تعلیم قرارگرفتند

      وزارت زراعت ابیاری ومالداری کورس های آموزشی را جهت بلند بردن سطح دانش دهاقین پروان برگزار نمود.   پروژه ارتقای ارزشهای زنجیره زراعتی برای یک زندگی پایدار (EAVS)  که تحت عنوان بهترین عملیات زراعتی در تولید پیاز راه اندازی شده…

  • جشن دهقان

    از دهاقین ننگرهار تقدیرشد!

    جشن دهقان با مراسم ویژه ای توسط ریاست زراعت، آبیاری و مالداری در ولایت ننگرهار برگزارشد. مکان برگزاری مراسم، میدان ورزشی شیرزی میله عنعنوی دهقان بود. در این مراسم مقامات دولتی ننگرهار، نماینده های مردم، بزرگان و صد ها تن…

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار