افغانستان

اخبار افغانستان

  • خزانه خالی چنین دست و دلبازی هایی را برنمی تابد

    در دوران حکمرانی و حکومتداری پادشاهان و روسای جمهور خودخوانده و ملت خواسته ای که از قرن های اخیر بدین سو بر خاک افغانستان تاخته اند و رانده اند همواره مساله قابل توجه ریخت و پاش ها و مخارج و مصارف اقوام و اقارب هسته قدرت بوده است.   با یک…

  • این خزانه خالی است یا سوراخ؟

    عمر زاخیلوال و مارک باودان که کنار ظرف خزانه ملی چمباته زده اند و یکی یکی سکه ها و دالرهای رفته از چنگ شان را می شمرند به سکه های چسبیده به در و دیواره ظرف کاری نداشته و اعلام می کنند که آی ملت بشتابید که خوردند و…

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار