افغانستان

اخبار افغانستان

  • هیات حقیقت یاب قضیه سقوط شهر کندز ناکارآمد است

    هیاتی که از سوی دو فرد رهبری شود نتیجه مثبت در قبال نخواهد داشت، هیاتی که توسط دو فرد رهبری شود، حقیقت یابی کرده نمی تواند.   سپردن ریاست یک هیات به دو تن یک کار بی پیشینه بوده و این اقدام حکومت وحدت ملی سبب نگرانی شماری از اعضای…

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار