افغانستان

اخبار افغانستان

  • حاضری الکترونیکی

    فواید استفاده از حاضری الکترونیکی در ادرات

    به گزارش رییس منابع بشری وزارت احیا و انکشاف دهات، استفاده از حاضری الکترونیکی فوایدی را دربرداشته است. با گذشت دو سال از آغاز استفاده‌ی حاضری الکترونیک در وزارت احیا و انکشاف دهات، انجنیر طاهر ایوب رییس منابع…

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار