افغانستان

اخبار افغانستان

  • افغانستان آمادگی پذیرش مهاجران را ندارد

    افغانستان در حال حاضر آمادگی پذیرش و دادن سکونت مهاجرانی که در پاکستان و ایران زندگی می کنند را ندارد. ما برای هر سال فقط قدرت پذیرش 450 هزار نفر را داریم.   پاکستان پس از انفجار مکتبی در پشاور مهاجران قانونی و غیر قانونی افغانستان را تحت فشار قرار…

  • جنایات ناخواسته وزیری که ندانسته امضا می کند

    عامل همه مشکلات و گرفتاریهای مهاجرین افغانستانی در سراسر جهان، جماهیر انوری وزیر مهاجرین است. (متن زیر را روزنامه اطلاعات روز با عنوان جنایت های نا خواسته وزیر ی که ندانسته امضا می کند، منتشر نموده است.) آزادی بیان در جایی معنا دارد و به عنوان یک دست‌آورد یا ارزش می‌تواند…

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار