افغانستان

اخبار افغانستان

  • احیای دوباره جاده ابریشم، عامل شکوفایی یا سودجویی؟!

      احیای دوباره راه ابریشم نوین می تواند راهی برای بازگشت شکوه دوران باستان افغانستان باشد و یا تنها فرصتی برای سودجویی برخی بازرگانان؟!   احیای جاده ابریشم برای افغانستانی که به بندرهای آزاد دسترسی ندارد می تواند راهی برای رشد…

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار