افغانستان

اخبار افغانستان

 • تفاهمنامه همکاری میان افغانستان و آذربایجان

  باکو؛ محل امضای 5 تفاهمنامه همکاری میان افغانستان و آذربایجان

  روز جمعه تفاهمنامه های همکاری درحضورداشت رؤسای جمهور افغانستان و آذربایجان از سوی وزیران خارجه و مالیه دو کشور امضا شد. اشرف غنی در یک خبرنامه گفت: این موافقتنامه‌های همکاری شامل بخش‌های اقتصادی، تجارتی،…

 • تفاهمنامه

  امضای تفاهمنامه با امریکا جهت مساعدت به مراکز اصلاح و تربیت اطفال

  معین امور مسلکی و معین مالی و اداری وزارت عدلیه، تفاهمنامه ای را با معاون سفارت امریکا در کابل امضاء کردند. این تفاهم‌نامه به منظور کمک 10 عراده موتر نوع هایلکس برای مراکز اصلاح و تربیت اطفال در ولایات، امضاء…

 • تفاهم نامه

  گزارشی از عقد 10 تفاهمنامۀ وزارت معارف

  براساس گزارشات رسیده، 10 تفاهمنامۀ همکاری به ارزش نزدیک به 7 ملیون دالر با وزارت معارف عقد گردیده است. در نشست مطبوعاتی که به همین منظور دایر گردیده بود ضمن حضور داکتر اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف…

 • تفاهمنامه

  وزیر امورداخله با قوماندان عمومی اداره سیستیکا دیدار کرد

  وزیر امورداخله در این دیدار تفاهمنامه ای همکاری های مالی را با اداره سیستیکا امضا کرد. سترپاسوال تاج محمد جاهد وزیر امورداخله در دیداری که در دفتر کارش با قوماندان عمومی اداره سیستیکا داشت ضمن امضای تفاهمنامه همکاری های مالی…

 • تفاهمنامه

  امضای تفاهمنامه همکاری دربخش هنرها با رییس موسسه فیروزکوه

  روزگذشته سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ تفاهمنامه همکاری دربخش هنرها را با رییس موسسه فیروزکوه ، امضا کرد. درمراسم امضای این تفاهمنامه درحالیکه هادی رحمان هادی مشاورمعینیت فرهنگ وهنرو انجنیر عبدالاحد عباسی رییس حفظ وترمیم آبدات تاریخی و شماری ازمسولان…

 • تفاهم‌نامه

  انجنیر نصیراحمد درانی و سید غلام‌حسین فخری تفاهمنامه امضا کردند

  اداره‌ی عالی مبارزه علیه فساد اداری و وزارت احیا و انکشاف دهات تفاهمنامه امضا کردند. تفاهم‌نامه همکاری میان اداره‌ی عالی مبارزه علیه فساد اداری و وزارت احیا و انکشاف دهات که روی موضوع «راه‌اندازی برنامه‌های آموزشی و آگاهی‌دهی مبارزه…

 • وزارت اطلاعات وفرهنگ

  امضای تفاهمنامه با موسسه مشورتی حفظ میراث های فرهنگی افغان

  روزگذشته تفاهمنامه همکاری بین سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ با رییس موسسه مشورتی حفظ میراث های فرهنگی افغان، امضا شد. درمراسم امضای این تفاهمنامه درحالیکه دیپلوم انجنیر عبدالاحد عباسی رییس حفظ و ترمیم آبدات تاریخی وزارت اطلاعات وفرهنگ نیزحضورداشت،…

 • تفاهمنامه

  انجنیردرانی و محترم مراد تفاهمنامه امضا کردند

  وزارت احیا و انکشاف دهات و گروه نهادهای ذی‌دخل ابتکار شفافیت سکتور ساختمانی به هدف همکاری همه‌جانبه برای شفافیت در این سکتور، تفاهم‌نامه‌ی همکاری امضا کردند. این تفاهم‌نامه را انجنیر نصیراحمد درانی،‌ وزیر احیا و انکشاف دهات و عبدالستار مراد،…

 • تفاهمنامۀ مالی و تخنیکی

  امضای تفاهمنامۀ مالی و تخنیکی در رابطه با اصلاح پروسه های خدمات

  تفاهمنامۀ مذکور میان وزارت مالیه، اداره انکشاف بین المللی امریکا و مؤسسه دموکراسی انترنیشنل  به امضاء رسید. تفاهمنامۀ مالی و تخنیکی در رابطه به اصلاح پروسه های خدمات در مالیه دهنده گان کوچک میان ریاست عواید…

 • تفاهمنامه

  تفاهمنامه ای به نفع بیجاشدگان هلمند به امضا رسید

  تفاهمنامه علیه فقر و گرسنگی میان ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت هلمند و موسسه  ACF  به امضا رسید.   این تفاهمنامه ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان این ولایت و موسسه (ACF) را مکلف نموده، تا پس از…

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
  آخرین اخبار