افغانستان

اخبار افغانستان

  • ورکشاپ آموزشی

    206 معلم در لغمان تحت تعلیم قرارگرفتند!

    براساس گزارشات رسیده، برای 206 تن ازمعلمان 20 باب مکتب، ورکشاپ آموزشی دایرگردیده است . قرار است ورکشاپ مذکور مدت یکماه دوام کرده که شاملین آن دربخش های ریاضی ،ساینس وکمپیوتر مطالب جدیدی را فرا خواهند گرفت. درورکشاپ مذکور…

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار