• ورکشاپ آموزشی

    206 معلم در لغمان تحت تعلیم قرارگرفتند!

    براساس گزارشات رسیده، برای 206 تن ازمعلمان 20 باب مکتب، ورکشاپ آموزشی دایرگردیده است . قرار است ورکشاپ مذکور مدت یکماه دوام کرده که شاملین آن دربخش های ریاضی ،ساینس وکمپیوتر مطالب جدیدی را فرا خواهند گرفت. درورکشاپ مذکور…

گزارش تصویری
پربازدیدها
آخرین اخبار