افغانستان

اخبار افغانستان

  • آیا این آغاز تعلیق شورای عالی صلح است؟

    آیا انتصاب در وزارت خارجه، با تایید صلاحیت وی و تعلیق تابعیت دوم در روزهای نهایی، آغازی بر تعلیق شورای صلح بی نتیجه و پر هزینه خواهد بود؟! آیا صلاح الدین ربانی کاری که در شورای عالی صلح نتوانست به انجام برساند در وزارت خارجه خواهد توانست؟   وزارت خارجه…

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار